เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง S220

SevenCompact pH meter S220

Versatile and universal.SevenCompact S220 Basic, pH/Ion benchtop meter

Truly intuitive operation

Starting a measurement or calibration requires only a single keypress. Menu settings are intuitive, consisting of full sentences in 12 languages.

High-resolution colour display

The 4.3-inch colour display with its large digits and well-arranged icons makes the relevant data identifiable at a glance.

Connectivity and peripherals

Boost the productivity of your instrument by connecting peripherals, such as a printer, PC, USB stick and barcode reader

ข้อมูลจำเพาะ - SevenCompact pH meter S220
พารามิเตอร์ [2} pH; Ion; ORP
ช่องสัญญาณ ช่องเดียว
ชุดเวอร์ชัน เครื่องวัดเท่านั้น
ช่วงการวัด -2 – 20
ค่าความละเอียด 0.001; 0.01; 0.1
ค่าความแม่นยำ± 0.002
ความเข้มข้นของอิออนช่วงการวัดค่า 1.00E-9 – 9.99E+9
ความเข้มข้นของอิออนความละเอียด 3 หรือ 4 หลัก (อัตโนมัติ)
ค่าความแม่นยำของความเข้มข้นของอิออน(±) 0.5 %
mVช่วงการวัด 0
ค่าความละเอียด mV 0.1; 1
ค่าความแม่นยำ mV(±) 0.1
ช่วงอุณหภูมิ -30 °C – 130 °C
ค่าอ่านละเอียดของอุณหภูมิ 0.1 °C
ความแม่นยำของอุณหภูมิ(±) 0.1 °C
พกพาได้ No
การรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด GLP; การปกป้องด้วยรหัสผ่าน; การจัดการผู้ใช้
รองรับ ISM ใช่
ขนาดหน่วยความจำ 1,000 การวัดค่า
การถ่ายโอนข้อมูล PC; เครื่องพิมพ์; USB stick
ความคล่องตัวและการถอดแยกชิ้น เครื่องอ่านบาร์โค้ด; เครื่องกวน
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น กันน้ำและฝุ่น (IP54)
หมายเลข 30019028

Visitors: 83,009