เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง S8

pH/mV และ Ion แบบพกพา

ให้ผลการวัดค่า pH/mV และ Ion ในห้องแล็บที่ไว้วางใจได้

 

Visitors: 84,758