Moisture Analyzer HC103

                             

Halogen Moisture Analyzer HC103 (230V)


ข้อมูลจำเพาะ - Halogen Moisture Analyzer HC103 (230V)
ช่วงความชื้นขั้นต่ำที่แนะนำ (%MC) 1
การอ่านผล MC 0.01 %
โปรแกรมอบแห้ง มาตรฐาน; รวดเร็ว (Rapid)
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 2ก. 0.1 %
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 10ก. 0.015 %
การจัดเก็บวิธีการ (สูงสุด) 20
การจัดเก็บผลลัพธ์ 100
การจัดการผลลัพธ์ การพิมพ์แถบข้อมูล; พุชไปยังแฟลชไดรฟ์ USB; พุชไปยังซอฟต์แวร์พีซี
รองรับการพัฒนาวิธีการ โปรแกรมให้ข้อมูลด้านอุณหภูมิ; ตัวช่วยสร้างวิธีการ
การจัดการผู้ใช้ การป้องกันการตั้งค่า
เกณฑ์ในการปิดเครื่อง จับเวลา; 5 อัตโนมัติ (SOC 1-5); กำหนดได้อิสระ (1-10 มก./5-300 วินาที); กำหนดได้อิสระ (% สูญเสียน้ำหนัก/วินาที)
การทดสอบและการปรับ อุณหภูมิ (100 °C/160 °C); SmartCal; น้ำหนัก
อุณหภูมิ การอบแห้ง 40 °C – 230 °C
การเพิ่มอุณหภูมิ 1 °C
โหมด แสดงผล %AM; ก./กก. DC; %DC; ก.; %AD; ก./กก. MC; %MC
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ต่ำ; ปานกลาง
อินเตอร์เฟซ USB; RS232
คุณสมบัติ จอระบบสัมผัส; การจัดการ ID; คำแนะนำ ผู้ใช้; ทางลัดวิธีการ; ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งภาษา; กราฟแสดงค่าการอบแห้งแบบเรียลไทม์; รองรับการพัฒนาวิธีการแบบผสานรวม; ตัวช่วยในการชั่งน้ำหนัก
ภาษา อิตาลี; รัสเซีย; โปแลนด์; เกาหลี; เยอรมัน; ญี่ปุ่น; อังกฤษ; ฝรั่งเศส; โปรตุเกส; จีน; สเปน; เช็ก; ฮังการี
อุตสาหกรรม อื่นๆ; สารเคมี; อาหาร
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 101 g
แรงดันไฟฟ้า 230 V
Visitors: 127,032