การจัดเตรียมตัวอย่างแบบกราวิเมตริกใช้สารที่น้อยกว่า


     โดยทั่วไป 99% ของสารละลายเข้มข้นที่จัดเตรียมไว้จะถูกทำลายไปโดยที่ไม่ได้มีการใช้งาน ด้วยโมดูลจ่ายของเหลวอัตโนมัติ QLB จาก Quantos สำหรับเครื่องชั่ง XP ขณะนี้การจัดเตรียมสารละลายตัวอย่างในภาชนะเป้าหมายใดๆ ด้วยวิธีแบบกราวิเมตริกจึงสามารถกระทำได้ ขนาดตัวอย่างสามารถจะลดลงได้มากถึง 90% ซึ่งเป็นการลดการใช้ตัวทำละลายและความสูญเสีย และไม่จำเป็นต้องใช้ขวดแก้ววัดปริมาตร อีกต่อไป

     ขณะนี้การจัดเตรียมสารละลายตัวอย่างใน ภาชนะเป้าหมายใดๆ ด้วยวิธีแบบกราวิเมตริกจึงสามารถกระทำได้ ขนาดตัวอย่างสามารถจะลดลงได้มากถึง 90% ซึ่งเป็นการลดการใช้ตัวทำละลายและความสูญเสีย และไม่จำเป็นต้องใช้ขวดแก้ววัดปริมาตร อีกต่อไป

 • การอ่านพื้นผิวโค้งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • เวลาในการเทและระบายเพียงพอหรือไม่?
 • มีการใช้ขวดแก้วที่อุณหภูมิที่ปรับเทียบแล้วหรือไม่ (เช่นหลังจากการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง)?

การจ่ายตัวทำละลายแบบกราวิเมตริกจะกำจัดข้อผิดพลาดในการจัดการที่ไม่มีความชัดเจนเหล่านี้ทั้งหมด

ประโยชน์ของการจ่ายของเหลวแบบอัตโนมัติ
ด้วยโมดูลจ่ายของเหลวอัตโนมัติ QLB จาก Quantos บนเครื่องชั่งวิเคราะห์แบบ XPของคุณ คุณจะสามารถสร้างความเข้มข้นที่ถูกต้องแม่นยำ ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว:

 • เน้นที่ความเข้มข้นที่คุณต้องการ – ไม่ใช่ขนาดของขวดแก้ววัดปริมาตรที่คุณมีอยู่
 • การจ่ายตัวทำละลายแบบกราวิเมตริกมีความไม่แน่นอนในการวัดที่สามารถมองข้ามไปได้
 • การวัดแบบกราวิเมตริกมีความเที่ยงตรงมากกว่าแบบปริมาตร
 • ปริมาณของตัวทำละลายที่จ่ายออกมาจะได้รับการคำนวณอย่างแม่นยำจากปริมาณของแข็งที่ชั่งน้ำหนักได้และความเข้มข้นที่คุณต้องการ


สิ่งที่ประหยัดได้: ตัวอย่าง, มาตรฐาน, ตัวทำละลาย, ต้นทุน
โดยทั่วไป 99% ของสารละลายเข้มข้นที่จัดเตรียมไว้จะถูกทำลายไปโดยที่ไม่ได้มีการใช้งาน สาเหตุหลักๆ ประการหนึ่งคือความจำกัดในเรื่อง ขนาดของเครื่องแก้วปริมาตรระดับ A ที่มีอยู่ การจ่ายของเหลวแบบกราวิเมตริกไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายใต้ช่วงระดับดังกล่าว
ด้วยโมดูลจ่ายของเหลวอัตโนมัติ QLB จาก Quantos บนเครื่องชั่งของคุณ คุณจะสามารถ:

 • จัดเตรียมสารละลายในภาชนะเป้าหมายขนาดใดก็ได้
 • จัดเตรียมปริมาณสารละลายเท่าที่คุณต้องการเท่านั้น
 • กำจัดความจำเป็นในการใช้ขวดแก้ววัดปริมาตรและกระดาษชั่งน้ำหนัก
 • ลดขนาดของการปฏิบัติการแต่ยังสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ผลลัพธ์ที่ได้คือการประหยัดตัวทำละลายและสารได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูวิดีโอการจัดเตรียมตัวอย่างแบบกราวิเมตริก:

 

 

    

 

 

 

     

    

 

 

 

     

Visitors: 127,032