เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถอดแยกชิ้นได้

  • หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ One Click® ที่เข้าใจง่าย
  • หน้าจอหลักส่วนบุคคล
  • ขยายเพิ่มได้เป็นการใช้งานที่หลากหลาย การไทเทรตด้วยวิธี Karl Fischer แบบโวลุมเมตริกหรือคูลอมเมตริก การไทเทรตแบบวัดการนำไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น
  • เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันทีสำหรับบิวเรตต์อัตโนมัติและการจดจำเซ็นเซอร์
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักการ StatusLight™
  • เทคโนโลยี SmartSample แบบเบ็ดเสร็จ
  • ความสามารถในการถอดแยกชิ้นได้สูงสุด พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวนมาก
Visitors: 90,358