เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ

ภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่าแบบตั้งโต๊ะของ METTLER TOLEDO สำหรับวัดค่า pH การนำไฟฟ้า ความเข้มข้นของอิออน (ISE), ORP และออกซิเจนที่ละลายในของเหลว (DO):

SevenExcellence™
เหมาะสำหรับห้องแล็บที่มีเครื่องวัดค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า อิออน และออกซิเจนที่ละลายในของเหลว รุ่น SevenExcellence มีความยืดหยุ่นในทุกแง่มุม ทั้งจากช่วงของพารามิเตอร์การวัดค่า หรือความหลากหลายของอุปกรณ์ต่อพ่วง ฟังก์ชันความปลอดภัยมากมาย เพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด สนับสนุนลำดับงานของคุณในทุกช่วงของการป้อนข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเก็บถาวรข้อมูล นอกจากเครื่องวัดนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่ซับซ้อน และข้อกำหนดที่เข้มงวดในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการวัดค่าประจำวันในห้องแล็บอีกด้วย

SevenCompact™
เครื่องวัดค่า pH หรือการนำไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ล้ำสมัย สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการวัค่าประจำวันไปจนถึงการวิเคราะห์ตัวอย่าง การจัดการข้อมูล และการเก็บถาวรข้อมูล โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ GLP

FiveEasy™
เครื่องวัดค่า pH หรือการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะที่ราคาไม่แพงและน่าเชื่อถือ สำหรับทุกคนที่มีงบประมาณจำกัด แต่ยังคงต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ

Visitors: 90,360