ตู้บ่มเพาะเชื้อ

 เป็นตู้ควบคุมแบบเหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่องของ
     สิ่งมีชีวิต เช่น Agar plate เป็นต้น
 ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Electronically controlled APT.line
 โครงสร้างภายนอกของตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี ภายในทำด้วยสแตนเลส
 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง
     ถึง 100 องศาเซลเซียส
 มีชั้นวาง 2 ชั้นชนิด Chorme Plate เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
 มีขนาดบรรจุตั้งแต่  20 ลิตร ถึง 720 ลิตร

สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้นานถึง 99 ชั่วโมง 59 นาทีหรือต่อเนื่อง
 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Visitors: 128,440