เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบพกพา

Seven2Go™ - อุปกรณ์พกพาระดับสูงแบบช่องเดียว (IP67) ออกแบบมาให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว ใช้งานได้สะดวกด้วยมือเดียว และใช้งานได้ทนทาน สำหรับการวัดค่า pH การนำไฟฟ้า ออกซิเจนละลายน้ำ ion และ ORP ในห้องแล็บ ในสายการผลิต หรือภาคสนาม

SevenGo Duo™ - อุปกรณ์พกพาแบบสองช่อง (IP67) สำหรับการวัดค่า pH การนำไฟฟ้า ออกซิเจนที่ละลายในของเหลว ion และ ORP ในห้องแล็บ หรือ ในโรงงานผลิต

FiveGo™ - อุปกรณ์แบบพกพาที่ไว้วางใจได้ (IP54) สำหรับการวัดค่า pH การนำไฟฟ้า และออกซิเจนที่ละลายในของเหลวในตัวอย่างสารละลายน้ำ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด

Visitors: 90,354