Memmert รุ่น UN110

                          Universal Oven UN110

Precise drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance

รายละเอียดย่อ :
ความจุ 108 ลิตร ชั้นวาง 2 ชั้น
อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
ไม่มีพัดลมภายในตู้
 
 
รายละเอียดทั้งหมด :
 

- ตู้อบลมร้อน ชนิดใช้ไฟฟ้า สำหรับอบตัวอย่าง, เครื่องแก้ว, เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ

- ความจุ 108 ลิตร

- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 องศาเซลเซียส

- ตั้งเวลาการทำงานได้ 1 นาที ถึง 99 วัน หรือ ทำงานต่อเนื่อง

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

- จอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นแบบ Colour Display (เรืองแสง)

- มีระบบจ่ายความร้อนแบบ Natural Convection

- ปรับอุณหภูมิได้ 2 หน่วย คือ °C และ °F

- ควบคุมคำสั่งการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touchscreen)

- ภายใน และ ภายนอกตู้ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี

- มีชั้นวางของ 2 ชั้น

- เลือกใช้ภาษาได้ 4 ภาษา คือ German, English, Spanish และ French

- มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนด (Class 1)

- ไม่มีพัดลมภายในตู้

- ภายในตู้ มีขนาด 560(กว้าง) x 480(สูง) x 400(ลึก) มิลลิเมตร

- ภายนอกตู้ มีขนาด 745(กว้าง) x 867(สูง) x 584(ลึก) มิลลิเมตร

- ใช้ไฟ 220 โวลต์

- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

Visitors: 115,293