Balance ME104

Analytical Balance ME104

                    
Balance for your essential needs: 120 g capacity, 0.1 mg readability,
backlit LCD, internal adjustment, metal base
ข้อมูลจำเพาะ - Analytical Balance ME104
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 120 g
ค่าอ่านละเอียด 0.1 mg
ความสามารถในการทำซ้ำ, ทั่วไป 0.08 mg
ระยะเวลาที่น้ำหนักนิ่ง 2 s
การปรับค่า ภายใน
อินเตอร์เฟซ RS232 (ในเครื่อง/ตัวเลือก)
จอแสดงผล ไฟพื้นหลัง LCD
น้ำหนักขั้นต่ำ (USP, 0.1%, ทั่วไป) 160 mg
ถูกต้องตามกฎหมายทางการค้า ไม่
เส้นผ่านศูนย์กลางจานชั่ง 90 mm
ขนาด (คxคxค) 344 mm x 210 mm x 344 mm
ตัวเลือกเอกสาร การพิมพ์; เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
รับประกันความสามารถในการทำซ้ำได้ 0.1 mg
ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ABS
น้ำหนักขั้นต่ำ (U=1%, ทั่วไป) 16 mg
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องชั่ง ME
ประเภทเครื่องชั่ง เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์
ราคา $
กลุ่ม มาตรฐาน
Visitors: 115,296