Conductivity Meter F3


FiveGo Portable F3 Conductivity Meterข้อมูลจำเพาะ - FiveGo Cond meter F3
พารามิเตอร์ การนำไฟฟ้า
ช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณเดียว
ช่วงการตรวจวัดการนำไฟฟ้า 0.01 μS/cm-200 mS/cm
ความละเอียดการนำไฟฟ้า 0.01 – 1
ภาษา อังกฤษ
ความแม่นยำของค่าการนำไฟฟ้า (±) 0.5 %
ช่วงอุณหภูมิ 0 °C – 100 °C
ความละเอียดของอุณหภูมิ 0.1 °C
ความแม่นยำของอุณหภูมิ (±) 0.5 °C
ขนาดหน่วยความจำ 200 การวัดค่า
พิกัดการป้องกัน กันน้ำและฝุ่น (IP67)
มาพร้อมเซ็นเซอร์ None
ขนาด 188 x 77 x 33 มม.
น้ำหนัก 260 กรัม
ขั้วต่อ ช่อง LTW
ใช้ได้กับระบบจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM) ไม่
Ekran Tipi จอ LCD แบบแบ่งส่วน 3.1" ขาวดำ
ประเภทเครื่องวัดค่า ช่องสัญญาณเดียวพกพา
Visitors: 115,293