Moisture Analyzer HX204


Halogen Moisture Analyzer HX204ข้อมูลจำเพาะ - Halogen Moisture Analyzer HX204
ช่วงความชื้นขั้นต่ำที่แนะนำ (%MC) 0.01
การอ่านผล MC 0.001 %
โปรแกรมอบแห้ง ขั้นตอน; นุ่มนวล; มาตรฐาน; รวดเร็ว (Rapid)
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 2ก. 0.05 %
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 10ก. 0.01 %
การจัดเก็บวิธีการ (สูงสุด) 300
การจัดเก็บผลลัพธ์ 3000
การจัดการผลลัพธ์ การพิมพ์หน้า (A4/letter); การพิมพ์แบบเครือข่าย; การพิมพ์แถบข้อมูล; พุชไปยังแฟลชไดรฟ์ USB; พุชไปยังซอฟต์แวร์พีซี; ส่งออกไปเครือข่าย
รองรับการพัฒนาวิธีการ การวัดค่าทดสอบ; โปรแกรมให้ข้อมูลด้านอุณหภูมิ; ตัวช่วยสร้างวิธีการ
การจัดการผู้ใช้ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน; ผู้ใช้หลายคน; ระบบล็อกอัตโนมัติ
เกณฑ์ในการปิดเครื่อง จับเวลา; 5 อัตโนมัติ (SOC 1-5); กำหนดได้อิสระ (1-10 มก./5-300 วินาที); กำหนดได้อิสระ (% สูญเสียน้ำหนัก/วินาที)
การทดสอบและการปรับ อุณหภูมิทดสอบที่ 3 (ปรับแต่งได้); อุณหภูมิ (ปรับแต่งได้); น้ำหนักภายใน; น้ำหนัก (ปรับแต่งได้); SmartCal
อุณหภูมิ การอบแห้ง 40 °C – 230 °C
การเพิ่มอุณหภูมิ 1 °C
โหมด แสดงผล %AM; ก./กก. DC; %DC; ก.; %AD; ก./กก. MC; %MC
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สูง; ต่ำ; ปานกลาง
อินเตอร์เฟซ USB; อีเทอร์เน็ต/Wi-Fi; RS232
คุณสมบัติ จอระบบสัมผัส; การพยากรณ์ผลลัพธ์; น้ำหนักภายใน; กราฟแสดงค่าการอบแห้งแบบเรียลไทม์; การจัดการผู้ใช้; ตัวช่วยในการชั่งน้ำหนัก; การจัดการ ID; ฝาปิดอัตโนมัติ; คำแนะนำ ผู้ใช้; ทางลัดวิธีการ; ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งภาษา; แผนผังควบคุม; รองรับการพัฒนาวิธีการแบบผสานรวม; รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ภาษา อิตาลี; รัสเซีย; โปแลนด์; เกาหลี; เยอรมัน; ญี่ปุ่น; อังกฤษ; ฝรั่งเศส; โปรตุเกส; จีน; สเปน; เช็ก; ฮังการี
อุตสาหกรรม อื่นๆ; สารเคมี; ยา; พลาสติก; อาหาร
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 200 g
แรงดันไฟฟ้า 115V หรือ 230V
Visitors: 115,293