Moisture Analyzer HE73

 Halogen Moisture Analyzer HE73

ข้อมูลจำเพาะ - Halogen Moisture Analyzer HE73 (230V)
ช่วงความชื้นขั้นต่ำที่แนะนำ (%MC) 1
การอ่านผล MC 0.01 %
โปรแกรมอบแห้ง มาตรฐาน; รวดเร็ว (Rapid)
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 2ก. 0.15 %
การทำซ้ำได้ (sd) ด้วยตัวอย่าง 10ก. 0.05 %
การจัดเก็บวิธีการ (สูงสุด) 2
การจัดเก็บผลลัพธ์ 1
การจัดการผลลัพธ์ การพิมพ์แถบข้อมูล
เกณฑ์ในการปิดเครื่อง กำหนดได้อิสระ (1มก./10-140 วินาที); 1 อัตโนมัติ (SOC 3); จับเวลา
การทดสอบและการปรับ อุณหภูมิ (100 °C/160 °C); SmartCal; น้ำหนัก
อุณหภูมิ การอบแห้ง 50 °C – 200 °C
การเพิ่มอุณหภูมิ 1 °C
โหมด แสดงผล %AM; %DC; ก.; %AD; %MC
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ต่ำ
อินเตอร์เฟซ RS232
ภาษา อังกฤษ
อุตสาหกรรม อื่นๆ; อาหาร
พิกัดน้ำหนักสูงสุด 71 g
แรงดันไฟฟ้า 230V
Visitors: 127,036