Titrator Compact V30S
Titrator Compact V30S

ข้อมูลจำเพาะ - Titrator Compact V30S
จำนวนสูงสุดของวิธีการ 150
บิวเรตต์ไดรฟ์เพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) 1 สูงสุด (สำหรับการจ่ายสารเท่านั้น)
ซอฟต์แวร์ LabX Express และ Server (ไม่รวม)
ทางลัดต่อผู้ใช้ 12
การคำนวณที่ผู้ใช้กำหนด ใช่
ประเภทการใช้งาน Karl Fischer (โวลุ่มเมตริก)
ประเภทการวัดค่า Karl Fischer (โวลุ่มเมตริก)
การจัดการและสิทธิ์ผู้ใช้ บทบาท 'ผู้เชี่ยวชาญ' และ 'งานประจำวัน' ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือกชุดจัดการตัวทำละลาย ใช่
การไตเตรทแบบขนาน ไม่
จำนวนตัวอย่างต่อการวิเคราะห์ (สูงสุด) 120
การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด มี (USB)
ตัวเลือกการตรวจสอบของเหลว LevelSens สำหรับสารละลายและของเสีย
รายการทำงาน (สูงสุด) 10
หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ One Click® ใช่
ความยืดหยุ่นและโครงสร้างแยกส่วน ระบบอัตโนมัติ; อุปกรณ์เสริมแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันที; การถ่ายโอนข้อมูลน้ำหนักตัวอย่าง; SmartChemicals; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์; อินเตอร์เฟซผู้ใช้ OneClick; ชุดจัดการตัวทำละลาย; การคำนวณที่ผู้ใช้กำหนด; วิธีการติดตั้งล่วงหน้า; การจัดการผู้ใช้
คุณสมบัติเสียบหัววัดแล้วใช้งานได้ทันที บิวเรตและเซ็นเซอร์
ตัวเลือกเตาอบแห้ง DO308 (แบบแมนนวล)
การปฏิบัติตามข้อบังคับและความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันด้วยรหัสผ่าน; 21 CFR Part 11, EudraLex เล่มที่ 4 ภาคผนวก 11 (พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ LabX); การจัดการผู้ใช้ (กลุ่มคงที่)
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ มี (USB)
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ LabX; การส่งออกผ่านเครือข่าย; ส่งออกด้วย USB
ช่วงการวัดค่า (ความเข้มข้น) 100 ppm – 100 %
ตัวเลือกอัตโนมัติ เครื่องเปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติแบบให้ความร้อน
จอแสดงผล ครบทุกสี 5.7 VGA หน้าจอสัมผัส
ภาษา จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน
Visitors: 127,035