Titrator Compact G20S

ข้อมูลจำเพาะ - Titrator Compact G20S
จำนวนสูงสุดของวิธีการ 100
ฟังก์ชันวิธีการต่อวิธีการ 12 สูงสุด
บิวเรตต์ไดรฟ์เพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม) 1 สูงสุด (สำหรับการจ่ายสารเท่านั้น)
ซอฟต์แวร์ LabX Express และ Server (ไม่รวม)
ทางลัดต่อผู้ใช้ 12
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์พีซี LabX®
ประเภทการใช้งาน โพเทนชิโอเมตริก
ประเภทการวัดค่า โครมาโทเมตริก; การบ่งชี้แบบแอมเพอโรเมตริก; ไดอะโซไทเทรชัน; รีดอกซ์; ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน; การวัดโดยตรง (เจาะจงไอออน); การเติมสารละลายมาตรฐานหลายครั้ง; โพเทนชิโอเมตริก; การตกตะกอน; การบ่งชี้แบบโวลตาเมตริก; เฟสเดียวและสองเฟส (สารลดแรงตึงผิว); โฟโตเมตริก; เซอริเมตริก; โบรมาโทเมตริก; กรด/ด่าง; อาร์เซโนเมตริก
การไตเตรทวัดปริมาณน้ำด้วยวิธี Karl Fischer ไม่
การจัดการและสิทธิ์ผู้ใช้ บทบาท 'ผู้เชี่ยวชาญ' และ 'งานประจำวัน' ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือกชุดจัดการตัวทำละลาย ใช่
การไตเตรทแบบขนาน ไม่
จำนวนตัวอย่างต่อการวิเคราะห์ (สูงสุด) 120
การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่
Predefined methods 20
การคำนวณที่ผู้ใช้กำหนด ไม่
รายการทำงาน (สูงสุด) 0
หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้ One Click® ใช่
ความยืดหยุ่นและโครงสร้างแยกส่วน ระบบอัตโนมัติ; อุปกรณ์เสริมแบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันที; การถ่ายโอนข้อมูลน้ำหนักตัวอย่าง; SmartChemicals; ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์; อินเตอร์เฟซผู้ใช้ OneClick; การคำนวณที่ผู้ใช้กำหนด; วิธีการติดตั้งล่วงหน้า; การจัดการผู้ใช้
คุณสมบัติเสียบหัววัดแล้วใช้งานได้ทันที บิวเรตและเซ็นเซอร์
การปฏิบัติตามข้อบังคับและความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันด้วยรหัสผ่าน; 21 CFR Part 11, EudraLex เล่มที่ 4 ภาคผนวก 11 (พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ LabX); การจัดการผู้ใช้ (กลุ่มคงที่)
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ มี (USB)
การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ LabX; การส่งออกผ่านเครือข่าย; ส่งออกด้วย USB
ตัวเลือกอัตโนมัติ Rondolino
จอแสดงผล ครบทุกสี 5.7 VGA หน้าจอสัมผัส
ภาษา จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน
Visitors: 125,965